Sao Chelsea đang lấy Mourinho ra làm trò đùa?

Sao Chelsea đang lấy Mourinho ra làm trò đùa?

Mourinho đòi ăn thua đủ với trợ lý của Sarri.Mourinho từng là tượng đài vĩ đại ở Chelsea. Tuy nhiên,