Arsenal đã chạm trần trình độ?

Arsenal đã chạm trần trình độ?

“Bình thường tôi sẽ ngồi đây và có thể bảo vệ những thứ mà chúng tôi đã làm trong trận đấu. Nhưng ri