Sân bóng nổi trên mặt nước tại Thái Bình Dương – nơi cầu thủ phải bơi để nhặt bóng!

Sân bóng nổi trên mặt nước tại Thái Bình Dương – nơi cầu thủ phải bơi để nhặt bóng!

Tổ chức từ thiện của xứ Wales, Football for Humanity vừa hoàn thành một trong những sân bóng đặc biệ