Nhiều phương tiện truyền thông Anh đã phá vỡ tin tức rằng Lin Gade và Manchester United đã gia hạn hợp đồng của họ: thất vọng Bursa Taruhan Bola

Nhiều phương tiện truyền thông Anh đã phá vỡ tin tức rằng Lin Gade và Manchester United đã gia hạn hợp đồng của họ: Thất vọng với So Shuai [Bursa Taruhan Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 19 tháng 11: Theo tin tức từ nhiều phương tiện truyền thông Anh như BBC, Lyrum và Manchester UnitedrenewalCác cuộc đàm phán đã sụp đổ.