Tiger Woods: ‘Tập từng bước để tự đi là mục tiêu số một’

Tiger Woods: ‘Tập từng bước để tự đi là mục tiêu số một’

Lần đầu Woods nhận phỏng vấn trực tiếp từ sau tai nạn giao thông gần Los Angeles khiến anh gãy chân