Hãi hùng khi chứng kiến các VĐV xe đạp khoe chân: Căng đét không chút mỡ thừa, chỉ toàn thấy “dây điện”

Hãi hùng khi chứng kiến các VĐV xe đạp khoe chân: Căng đét không chút mỡ thừa, chỉ toàn thấy “dây điện”

Do đặc thù nghề nghiệp, các VĐV đua xe đạp thường xuyên phải hoạt động chân với cường độ cao trong m