Graham Potter đạt thỏa thuận dẫn dắt Chelsea

Graham Potter đạt thỏa thuận dẫn dắt Chelsea

Graham Potter đã đồng ý các điều khoản cá nhân để trở thành huấn luyện viên trưởng của Chelsea. Dự k