Duy Mạnh đưa con trai đi mua túi hàng hiệu: “Ú ưng là bố xuống tiền luôn”

Duy Mạnh đưa con trai đi mua túi hàng hiệu: “Ú ưng là bố xuống tiền luôn”

Duy Mạnh “xuống tiền” cho con mua đồ hiệu, Hải Quế cười tít khi được con gái khen đẹp traiTrưa 8/1,