VPF chơi lớn, VAR sẽ được áp dụng tại V-League 2019

VPF chơi lớn, VAR sẽ được áp dụng tại V-League 2019

Đơn vị giúp cho VPF giới thiệu ứng dụng VAR là Công ty EVS, chuyên lắp đặt hệ thống VAR, có trụ sở c