Bích Thuỳ hôn lên lá cờ trên ngực trái sau khi ghi bàn giải nguy cho ĐT nữ Việt Nam trước Đài Bắc Trung Hoa

Bích Thuỳ hôn lên lá cờ trên ngực trái sau khi ghi bàn giải nguy cho ĐT nữ Việt Nam trước Đài Bắc Trung Hoa

Bàn thắng này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi trước đó, ĐT Đài Bắc Trung Hoa cũng đã có bàn gỡ ho