Cả gan kéo tụt quần nhân viên bảo vệ, fan Liverpool rơi vào tầm ngắm điều tra

Cả gan kéo tụt quần nhân viên bảo vệ, fan Liverpool rơi vào tầm ngắm điều tra

Fan Liverpool kéo tụt quần nhân viên bảo vệ sân Anfield.Đã khá đứng tuổi nhưng Martin Mullen – một C