Bayern thua trận đầu năm 2022

Bayern thua trận đầu năm 2022

Gladbach một lần nữa chứng tỏ là đối thủ kỵ giơ với Bayern, với chiến thắng thứ sáu trong 11 lần đối