Thấy gì từ trận thua đậm nhất tại AFF Cup của tuyển nữ Việt Nam?

Thấy gì từ trận thua đậm nhất tại AFF Cup của tuyển nữ Việt Nam?

Thất bại được dự báo trước của tuyển nữ Việt Nam Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển nữ Việt Nam đứng hạn