HLV Mai Đức Chung tiết lộ những thay đổi ở tuyển nữ Việt Nam

HLV Mai Đức Chung tiết lộ những thay đổi ở tuyển nữ Việt Nam

Theo tiết lộ của HLV Mai Đức Chung, ở các trận đấu tập tại Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam sẽ thay đổi l