Hoàng Đức học tiếng Hàn Quốc, chuẩn bị cho xuất ngoại?

Hoàng Đức học tiếng Hàn Quốc, chuẩn bị cho xuất ngoại?

Theo tìm hiểu của Sport5, Nguyễn Hoàng Đức đang học tiếng Hàn Quốc. Anh mới bắt đầu ở lớp sơ cấp 1 n