Cầu thủ Học viện Nutifood JMG trở thành sinh viên đại học

Cầu thủ Học viện Nutifood JMG trở thành sinh viên đại học

Ngày 14/1/2022 vừa qua, 20 cầu thủ Học viện Bóng đá Nutifood JMG cùng 29 cầu thủ của Học viện Hoàng