ỉelia

ỉelia

Tryndamere bổ nát người Irelia trong 1 “nốt nhạc”【ỉelia】:​Bá Vương Man Di là một trong những vị tướn