Bạn thân tiết lộ quá trình nghiện ngập của Maradona

Bạn thân tiết lộ quá trình nghiện ngập của Maradona

“Tôi thấy nực cười khi có nhiều người nói rằng Diego bắt đầu dùng ma túy từ khi sang Tây Ban Nha”, C