paralympic 2016

Paralympic Rio 2016 chính thức khép lại bằng lễ bế mạc ấn tượng【paralympic 2016】:Tại lễ bế mạc, chủ