Chia sẻ đầy tự hào của Quang Hải sau khi ra mắt Pau FC

Chia sẻ đầy tự hào của Quang Hải sau khi ra mắt Pau FC

Trên trang cá nhân, Quang Hải chia sẻ: “Hải đã kiểm tra y tế tại Pau FC vào chiều nay. Tất cả mọi th