Phương tiện truyền thông phương Tây: Wu Lei là một cầu thủ chuyên nghiệp xuất sắc, người có thể chơi bóng và không bao giờ phàn nàn về SPBI Live Score

Phương tiện truyền thông phương Tây: Wu Lei là một cầu thủ chuyên nghiệp xuất sắc, người không thể chơi bóng và không bao giờ phàn nàn. “Một vài ngày trước, đội khởi hành của Wu Lei, phương tiện truyền thông phương Tây đã khẳng định Wu Lei bằng tiếng Tây Ban Nha