Bất lợi thể hình khiến Trương Thị Kim Tuyền để thua hạt giống số 1 của Thái Lan

Bất lợi thể hình khiến Trương Thị Kim Tuyền để thua hạt giống số 1 của Thái Lan

Gặp đối thủ rất mạnh đến từ Thái Lan, Kim Tuyền đã có khởi đầu khá tốt, dẫn trước 2 hiệp. Tuy nhiên,