vô cực kiếm

vô cực kiếm

Vô Cực Kiếm bị loại bỏ tăng sát thương chí mạng thay vào đó sẽ có 1 trạng bị mới mang tên Bão Kiếm【v