Jose Mourinho có 1 tuần để thay đổi trước khi bị Zidane “hất cẳng”?

Jose Mourinho có 1 tuần để thay đổi trước khi bị Zidane “hất cẳng”?

Jose Mourinho đang rơi vào cơn khủng hoảng lớn ở Manchester United với liên tiếp những kết quả bết b